Zverejnenie príspevku / stránky na vybrali.sme.sk Tlač / PDF príspevku / stránky

0
Na tejto stránke nájdete podrobné informácie o Urbanistickej štúdii zóny Račany Rosso, text petície proti jej návrhom, odkazy na publikované články, albumy fotografií a iné materiály týkajúce sa zóny Račany Rosso..

Cieľom stránky je sústrediť všetky relevantné informácie o zámere umiestniť na okraj Rače, do priestoru ešte nedávno jej extravilánu, veľké satelitné sídlisko s 850 bytmi a 2.550 obyvateľmi. Jeho vybudovaním a rozvojom Rača spolu s desiatkami hektárov viníc stratí aj svoju jedinečnú tvár a nenávratne sa zmení na prehustený sídelný útvar s anonymnými, vzájomne odcudzenými obyvateľmi.

0 comments:

Zverejnenie komentára